Saturday, August 22, 2015

Mailap na Pangarap

Sa lamig ng gabi,
Muli akong nagmuni-muni;
Tungkol sa mga bagay-bagay,
At pangyayari sa buhay.

Mahirap man aminin,
Di ko masalamin;
Mga pangarap kong mithi,
Hindi pa rin ngumingiti.

Bakit kay ilap,
Katuparan ng pangarap;
Sadya bang wala ng wakas,
Ang pagiging panakip-butas!

No comments:

Post a Comment

About

Blog Archive